Advokat byts i barnsexmål

NACKA Målsäganden i ett brottmål som handlar om våldtäkt mot barn har fått rätt att byta advokat.

Det är målsägandens vårdnadshavare som framställt begäran. Enligt vårdnadshavaren har deras nuvarande advokat hänvisat dem till biträdande jurister på advokatbyrån, och fullmakter har inte hanterats på rätt sätt. Likaså tycker vårdnadshavaren att målsägandens, barnets, intressen inte har tagits tillvara.

Nacka tingsrätt har bedömt att dessa skäl, och då brottsmisstanken rör våldtäkt mot barn, är sådana särskilda skäl som tillåter byte av målsägandebiträde.

Det är sekretess kring utredningen, både den misstänktes och målsägandens ålder och identitet är hemliga.