Advokaten: ”Har aldrig sett något liknande”

Johan Carlsson är förvånad över advokaternas agerande.
Johan Carlsson är förvånad över advokaternas agerande.
Mörkade försäljningar, dyra rättsprocesser och topprenoveringar för stiftelsens pengar.
De två advokaterna bakom stiftelsen Ratzingers minnesfond kan ställas inför rätta på nytt.
– Jag har aldrig sett något liknande, säger Johan Carlsson, advokat som företräder hyresgästerna.

Johan Carlsson vill inte uttala sig om eventuella brottsrubriceringar, men menar att materialet som kom fram efter tingsrättens beslut är ”oerhört alarmerande”.

– Jag har aldrig sett något liknande. Liksom mina klienter är jag förvånad över det som framkommit. Man blir bekymrad över att det här har kunnat gå till på det här sättet, säger han.

Blivit vilseledda

Han ifrågasätter bland annat hur advokaterna hanterat försäljningen av fastigheten på Västmannagatan 61.

– Man har från stiftelsens sida varit tydlig med att någon försäljning till en bostadsrättsförening inte var att tala om. Och samtidigt, en tid senare, har stiftelsen i strid med vad de sagt genomfört en ombildning som gör att några personer fått göra mycket fördelaktiga affärer.

Finns det något juridiskt problem med det?

– Den frågan är inte prövad och ligger nu på mitt bord. Men mina klienter upplever att de blivit vilseledda. De har gått miste om den eventuella förtjänsten, medan styrelsen i stiftelsen och deras familjemedlemmar och goda vänner har fått motsvarande vinning. Det kan finnas paragrafer i lagboken som gör att deras agerande kan kraftigt ifrågasättas.

Stiftelsens fastighet ligger på attraktiva Västmannagatan. Foto: Åsa Sommarström.

Anlitade sina egna firmor

Under åren pågick flera processer och affärer bakom hyresgästernas rygg. Stiftelsen har till exempel vid flera tillfällen försökt vräka en hyresgäst. De ombud som företrädde stiftelsen i domstol var anställda på en av advokaternas egen firma, påpekar Johan Carlsson.

– När man förlorar dessa mål är det något som stiftelsen måste betala. Man kan fråga sig om det är i stiftelsens bästa? Genom att göra på det här sättet urvattnar man stiftelsens ekonomi, säger han.

Stiftelsen påstod att renoveringarna i huset var nödvändiga. Vad är din bild?

– Man kan konstatera att mina klienter har efterfrågat renovering och inte fått gehör. Man kan måhända ifrågasätta om lägenheterna renoverats enligt plan, eller om man selektivt valt ut vissa lägenheter i beståndet? Mina klienter undrar varför inte deras blivit renoverade, medan andra blivit lyxrenoverade.