Advokaten: ”Det är helt orimligt”

Jörgen Frisk tycker kommunen begär "hutlöst" mycket pengar.
Jörgen Frisk tycker kommunen begär "hutlöst" mycket pengar.
Familjen förlorade mot kommunen i tvist om mobbning, och döms att betala över en halv miljon till Järfälla kommun. Advokaten Jörgen Frisk som företrätt familjen i målet säger att han räknar med att de överklagar beslutet.
– Att begära så mycket pengar är helt hutlöst, säger Jörgen Frisk.

Jörgen Frisk har tillsammans med sin biträdande jurist fört processen för den Järfällafamilj som krävt kommunen på skadestånd, sedan dottern i familjen under lång tid känt sig utsatt för kränkningar och utfrysning i skolan.

Familjen förlorade målet och blir nu tvungna att betala Järfälla kommuns rättegångskostnader – kommunen krävde till en början nästan 800 000 kronor, men tingsrätten skruvade ner kostnaden till strax över en halv miljon.

– Att begära så mycket pengar är helt hutlöst. Det är anmärkningsvärt att tre jurister ska vara inkopplade och få betalt. Att man kan ta så fruktansvärt bra betalt och dessutom vara två ombud som sitter med, det är orimligt tycker jag, säger Jörgen Frisk.

Förlikning normalt i liknande fall – men inte i Järfälla

Han berättar att hans egen byrå, som fört familjens talan, tagit ungefär hälften så mycket betalt som kommunens jurister – en kostnad som normalt också skulle falla på familjen. Men i det här fallet har Jörgen Frisk valt att inte ta något mer betalt av familjen än vad deras hemförsäkring täcker.

Hans byrå jobbar med liknande fall i hela landet, och han säger att det vanligaste är att skolan begär förlikning innan det går till rättegång. Friskolor, som är beroende av sitt goda rykte, gör det nästan rutinmässigt. Kommunala skolor brukar vara mer hårdnackade.

– Men jag har sällan sett en så hård inställning som från Järfälla kommun. De har inte varit intresserade av förlikning överhuvudtaget, säger Jörgen Frisk.

”Kommer förmodligen överklaga”

Tingsrätten slog fast i målet att flickan känt sig kränkt, och att det var det viktigaste i sammanhanget, även om kommunens utredning slog fast att hon inte utsatts för kränkande behandling. Däremot tyckte tingsrätten också att skolan följt lagen och gjort de utredningar och åtgärder de var skyldiga att göra. Nu planerar familjen att överklaga.

– Vi kommer förmodligen överklaga på tre punkter. Dels ska hon vinna i sak, dels är kommunens rättegångskostnader oskäliga, men dessutom tycker vi att vardera parter ska stå för sina rättegångskostnader oavsett utgången i målet, säger Jörgen Frisk.

Familjen sitter nu med en halv miljon kronor i skulder. Har inte ni som jurister ett ansvar att varna dem för detta?
– Det gör man alltid. Man talar om att det finns stora risker med såna här processer, och det är vi jättenoga med att göra.