af Chapmans rigg rötskadad

skeppsholmen Delar av skeppet af Chapman är rötskadade, slår en rapport fast som Dagens Nyheter har tagit del av.

Fartyget, som används som vandrarhem, renoverades för fyra år sedan för 100 miljoner kronor – något som Stockholms stad betalade.

I rapporten står att riggen och masterna är mest akut angripna och att riggens defekta delar ”utgör en direkt fara för människor som rör sig på däck om de skulle falla ner”.