Af Petersens överklagar dom om mark i erstavik

Nacka Tingsrätten satte stopp för Johan af Petersens process mot kommunen, efter att Erstaviks fideikommiss förlorat tio hektar mark till golfbanan, och ansåg att ett eventuellt skadeståndsanspråk redan var preskriberat. Den springande punkten är när skadan uppstod. Men af Peter­sens, som är besviken över bedömningen, ska överklaga till hovrätten som först måste ge prövningstillstånd.