Ny affärsplan ska kombinera vinst och ansvar

Chris Österlund
Chris Österlund har varit vd för Botkyrkabyggen sedan februari i år.
Ett av Botkyrkabyggens hus som renoveras. Arkivbild.
Ett av Botkyrkabyggens hus som renoveras. Arkivbild.
Chris Österlund har varit vd för Botkyrkabyggen sedan februari i år.
Chris Österlund har varit vd för Botkyrkabyggen sedan februari i år.
Att kalla affärsplanen för en allmännyttig plan är ett sätt för Botkyrkabyggen att ta fasta på de mjukare värdena som ingår i allmännyttans uppdrag, menar vd:n. Ett mål är att fler ska kunna bo kvar efter renoveringar.

Nyligen klubbade Botkyrkabyggen igenom sin nya affärsplan för de tre kommande åren. Planen kallas den här gången istället för en allmännyttig plan – ett upplägg som enligt vd:n troligtvis är unikt i landet.

– Det vi har gjort i år är att ta fasta på att allmännyttan skiljer sig från de privata fastighetsägarna genom att vi också har ett samhällsansvar. En affärsplan antyder att den bara det affärsmässiga perspektivet, men vi har plockat med oss båda bitarna, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Sedan 2011 ska alla allmännyttiga bolag enligt lag drivas affärsmässigt, men är samtidigt skyldiga att ta visst samhällsansvar. Balansgången mellan affärsmässighet och samhällsansvar är mer aktuell än någonsin i Botkyrka, där en stor del av allmännyttans bestånd byggdes under miljonprogrammet.

– Renoveringsfrågan har kickstartat den här diskussionen hos oss. Hur ska vi ta ansvar för de här människorna så att de har råd att bo kvar? Samtidigt måste vi slå vakt om fastigheterna och kan inte agera på ett sådant sätt att behovet av reparationer ökar, säger Chris Österlund.

För att tillgodose behovet av upprustningar, utan att hyran skenar i väg, lovar vd:n att Botkyrkabyggen ska hålla sig till de renoveringar som är absolut nödvändiga, så länge inte hyresgästerna själva önskar sig lyxigare ytskikt mot hyrestillägg.

Även på basnivån kommer hyreshöjningarna dock att landa kring 20 procent.

– Det är fortfarande en ganska rejäl hyreshöjning, men hos privata värdar kan det lätt landa på det dubbla.

Hållbarhet är ett genomgående tema genom det allmännyttiga planen. Enligt Chris Österlund behöver det inte finnas någon motsättning mellan hållbarhet och affärsmässighet. Som ett exempel nämner hon projektet Qvinna i Botkyrka, där hyresgäster som står utanför arbetsmarknaden får arbeta med fastighetsunderhållet.

– Man måste kanske räkna på lite fler sätt. Vad det innebär att hyresgästerna får en inkomst, hur ser det ut i jämförelse med det arbete som entreprenörerna annars skulle utföra och räkna in de trygghetsskapande åtgärderna. Alla de här bitarna måste vi bli duktiga på att lägga ihop och se helheten. Allmännyttan har nog aldrig varit så viktig som i dag med tanke på de problem och den utsatthet vi brottas med i samhället och Botkyrka, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.