”Afghanistan är ett främmande land för mig”

Najeeb Hassaini, Nasro Mohammadi och Rouhallah Khalili demonstrerar på Mynttorget.
Najeeb Hassaini, Nasro Mohammadi och Rouhallah Khalili demonstrerar på Mynttorget.
Masoumeh Rezai och Mina Muzafari.
Masoumeh Rezai och Mina Muzafari.
Det femtiotal ungdomar som demonstrerar på Mynttorget i Gamla Stan ger sig inte. I över 40 timmar har de suttit på platsen för att stoppa utvisningarna till Afghanistan – och de tänker fortsätta.
– Det är ett främmande land för mig och Afghanistan är inte alls säkert för kvinnor, säger Masoumeh Rezai som aldrig bott i landet.

I över 40 timmar i sträck har de suttit på Mynttorget och demonstrerat. De vill få ett stopp på utvisningarna till Afghanistan.

De är ungdomar som kommit hit från hela landet. Några är från Malmö, andra från Västerås, eller som i Nasro Mohammadis fall – från Söderhamn.

– Jag bor på ett boende där men tog ett tåg hit när jag såg om demonstrationen på Facebook, säger han.

Han är 21 år gammal och väntar på beslut från Migrationsverket. Nasro Mohammadi riskerar som många andra av ungdomarna som samlats att skickas till Afghanistan.

Aldrig bott i Afghanistan

De har tagit sig till Mynttorget för att demonstrera mot att skickas till ett land som de menar inte är säkert.

Masoumeh Rezai är 18 år gammal och född i Afghanistans grannland Iran. Hon har aldrig bott i landet som hon kan komma att utvisas till.

– Afghanistan är främmande för mig, säger hon. Och det är inte säkert för kvinnor. Det har en förfärlig tradition av att tvinga unga kvinnor att gifta sig alldeles för tidigt.

Bredvid Masoumeh står 15-åriga Mina Muzafari, också hon från Afghanistan. De bär västar för att visa att de är redo att svara på frågor från allmänhet och turister som rör sig vid Stockholms slott.

Kravet de demonstrerande ungdomarna har är att få tala med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Och de säger att de är kvar så lång tid som krävs. De är hoppfulla.

– Vi tror och hoppas att han kommer. Vi har rätt att vara människor. Vi har rätt att vara i ett fritt land.

”Måste följa lagstiftningen”

Migrationsverkets presstjänst berättar att det inte finns några planer på att Mikael Ribbenvik ska besöka demonstranterna men de hälsar i ett pressmeddelande att:

”När det gäller säkerhetsläget följer Migrationsverket hela tiden utvecklingen i Afghanistan, och vår bedömning är att läget i landet är allvarligt och att det har försämrats det sista året. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika delar av landet och vår bedömning är att konflikten inte nått en nivå där den drabbar alla i hela landet, alltså den nivå som krävs för att alla som kommer därifrån har rätt att stanna.

Enligt den lagstiftning som Migrationsverket och domstolarna måste följa ska den asylsökande ha ett individuellt skyddsbehov – varje ärende prövas alltså individuellt. De flesta avslagsbeslut överklagas också till förvaltningsrätten som gör en egen självständig bedömning av skyddsbehovet.”