Aga-pontonen räddas kvar

STRANDVÄGSKAJEN Aga-pontonen har legat vid Strandvägskajen ända sedan 1929, och anses av många vara en naturlig del av den marina miljön på strandvägen.

Men förra året ändrades reglerna så att det inte längre gick att förlänga bygglovet. Pontonen skulle tvingas att flytta, eftersom den inte ingår i stadsplanen. Nu har dock stadsbyggnadsnämnden beslutat att bevilja den ett tvåårigt tillfälligt bygglov på kajplatsen bredvid den nuvarande.