Ägaren: Handeln på Stureplan ska kunna vara öppen

Planeringen av Nya Stureplan går vidare och flera hus föreslår man fortfarande att de ska rivas. Men handlarna ska inte påverkas lovar fastighetsägaren.
Planeringen av Nya Stureplan går vidare och flera hus föreslår man fortfarande att de ska rivas. Men handlarna ska inte påverkas lovar fastighetsägaren.
Fastighetsägaren går vidare med planerna för nya Stureplan.

Men hyresgästerna ska inte påverkas av ombyggnaderna enligt projektledaren Charlotta Rosén.

– Målet är givetvis att hålla öppet som i dag, säger hon.

Charlotta Rosén är fastighetsägarnas projektledare för ombyggnationen vid Stureplan. En ombyggnad som de menar ska öppna upp kvarteren och göra dem mer tillgängliga för stockholmarna.

– Efter samrådet har vi gjort en avvägning av behovet att förnya kvarteret och av att respektera det befintliga. Vi har varit i samråd med staden och kan nu genomföra vår vision fullt ut med de här justeringarna, så vi känner oss glada.

Hur ser ni på de rivningar som ni fortfarande vill göra?

– Garaget från åttiotalet är vi överrens med staden om att det ska bort. Det ska bli gågata där och vi vill skapa handel och kontor som känns mer uppdaterat i modernt tid. När det gäller nittiotalshuset på Humlegårdsgatan känner vi att vi kan skapa en bättre lösning för stadsbilden och med en bättre funktion.

Gårdshusen vill man ta bort eftersom att man anser att gårdshusen har blivit förvanskade och eftersom många är byggda på åttiotalet. Dessa ersätts av öppna ytor och av nya hus.

– I Stures omdaning har vi stöd från gedigna antikvariska utredningar, säger Charlotta Rosén.

Dessutom behöver husen enligt projektledaren tas bort för bättre koppla ihop innergårdarna med resten av kvarteret.

Butiker och krogar i kvarteren har alltså också väckt stark kritik då de tror att deras affärer kommer att skadas under byggperioden. Enligt de nya planerna kommer man därför dela upp byggarbetet i två faser – tre år långa vardera. Handeln ska på så sätt kunna vara öppen i ungefär samma omfattning som nu under genomförandetiden, berättar Charlotta Rosén.

– Vi för en dialog med hyresgästerna hur det ska fungera och målet är givetvis att hålla öppet som i dag. Under planarbetet kommer vi i detalj kunna utforma förslaget och därför intensifiera kommunikationen med respektive hyresgäst. Då kan vi hitta lösningar eftersom vi kommer vet mer exakt vad vi ska göra, säger hon.

22 september ska stadsbyggnadskontoret presentera för politikerna vilka synpunkter som kom in under programsamrådet och hur man tycker att man ska gå vidare i detaljplanearbetet. Någon prognos för när ombyggnaden ska ske finns inte i dag enligt Charlotta Rosén.