Ägaren måste ha koll på hunden

Att bena ut om hundar måste vara kopplade eller inte, är inte lätt. Lokaltidningen Mitt i tog kommunjuristen Eva Nilsson till hjälp.

Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter, som gäller i hela Sverige, är huvudregeln att hundägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Betyder det att de måste vara kopplade?

– Nej, i det som kallas skog och mark är det inte reglerat om hundar ska vara kopplade eller inte. Men enligt samma lag ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt från den 1 mars till och med den 20 augusti. Det tolkar jag som att de ska vara kopplade under den tiden.

Vilka regler gäller för just Tyresö?

– I Tyresö har vi bestämt att det ska vara koppeltvång i naturskyddsområdena och naturreservaten. Vi har också bestämt att hundar ska vara kopplade på offentliga platser.

Vad är offentliga platser?

– Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som också används som allmän plats.

Så om jag går på en gata i Krusboda, ska min hund vara kopplad då?

– Ja, det ska den.

Finns det platser där inte hundar får vara över huvud taget?

– Ja. Enligt kommunens ordningsföreskrifter är det förbjudet att ha hundar på begravningsplatser, lekplatser och allmänna badplatser.

Det är förbjudet att ha hundar på begravningsplatser.Eva Nilsson