Agnes vill låta unga påverka politiken

Agnes Nordberg håller på att dra i gång ett nytt ungdomsråd på Södermalm, något som inte funnits tidigare.
Agnes Nordberg håller på att dra i gång ett nytt ungdomsråd på Södermalm, något som inte funnits tidigare.
Hallå där Agnes Nordberg, 21 år, som startar nytt ungdomsråd på Södermalm.

Hur kommer det sig?

– Det är stadsdelen som tagit beslut om att starta upp ett nytt ungdomsråd på Södermalm. Jag har en bakgrund i organisationen Sveriges Ungdomsråd och är sedan 1 november anställd som projektledare.

Vad är syftet?

– Att ungdomar på Södermalm ska vara med och påverka politiska beslut och att göra vardagen bättre för unga, att få inflytande på riktigt. Det vore fett om ungdomsrådet till exempel blev en remissinstans till stadsdelsnämnden.

Vilka får vara med?

– Alla ungdomar mellan 13 till 26 år. Just nu är jag ute på fritidsgårdar för att hitta unga som vill engagera sig. I vår kommer jag att börja åka ut på skolor.

Varför ska man vara med?

Det är en sådan viktigt grej att vara med och påverka, att bidra till förändring och säga vad man tycker kring det som engagerar en. Tillsammans med andra kan man uppnå mycket.

Vad kan man konkret påverka?

– När jag var med i ungdomsrådet i min hemkommun i Nynäshamn byggdes till exempel en skateboardpark efter förslag från ungdomsrådet. Man kan också arrangera event och festivaler och påverka politiska beslut.

Hur gör man för att anmäla sig?

– Man tar kontakt med mig genom att ringa via Södermalms stadsdelsförvaltning eller mejla till agnes.nordberg@extern.stockholm.se.