Ahmed vill att skolan får egen kriskommission

"Det riskerar att bli ett väldigt stort framtida problem om ingenting görs"
"Det riskerar att bli ett väldigt stort framtida problem om ingenting görs"
Handelskammaren vill att skolan ska få en egen kriskommission.
– Vi måste gå till botten med problemen i skolorna. Sverige har inte råd att förlora en stor del av framtidens entreprenörer, arbetsgivare och anställda i dåligt fungerande skolor, säger Ahmed Abdirahman på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har lämnat in ett förslag till regeringen om att tillsätta en kriskommission för skolorna i utsatta områden.

– Sverige har inte råd att förlora en stor del av framtidens entreprenörer, arbetsgivare och anställda i dåligt fungerande skolor. Därför måste vi gå till botten med problemen i skolorna, säger Ahmed Abdirahman, projektledare med fokus på integration hos Stockholms Handelskammare.

Förslaget lämnats in fredag förra veckan, till samordningsminister Ibrahim Baylan (S) och näringsminister Mikael Damberg (S).

”Sverige har inte råd att förlora en stor del av framtidens entreprenörer i dåligt fungerande skolor”

– Det har gjorts reformer och satsats pengar, men det har inte gjort att skolorna fungerar bättre. Som det är nu riskerar väldigt många människor att hamna i utanförskap, både på framtidens arbetsmarknad och socialt. Det riskerar att bli ett väldigt stort framtida problem om ingenting görs, säger Ahmed Abdirahman.

Han menar att nuvarande system med en ökad skolpeng inte varit tillräckligt framgångsrikt och därför föreslår de att regeringen tillsätter en kriskommission med fokus på grundskolorna i de utsatta områdena.

– Man behöver veta vad som kännetecknar de skolor som lyckats höja resultaten och som skapat en trygg skolgång för eleverna.

M: ”Våga lägg ner skolor som underpresterar”