Akalla får öppen förskola

Det städas och inreds för fullt på den nya öppna förskolan i Akalla inför öppningen i januari.
Det städas och inreds för fullt på den nya öppna förskolan i Akalla inför öppningen i januari.
Nu får Akallas föräldralediga mammor och pappor med barn en egen mötesplats.

Den 18 januari nästa år öppnar en ny öppen förskola på Nykarlebygatan.

Den öppna förskolan som ligger i Husby i samma lokaler som barnavårdscentralen är populär bland lediga småbarnsföräldrar i stadsdelen.

Efter årsskiftet får Akallaföräldrarna en egen öppen förskola, som öppnar i en egen avdelning i samma lokaler som förskolan Trollskogen på Nykarlebygatan 5.

– Tanken är att vi ska få en egen lokal så småningom, som ligger mer centralt i Akalla. Nu ligger den här lite mitt emellan Akalla och Husby, men tanken är att öppna förskolan ska ligga så tillgängligt till som möjligt, säger Jessica Valverde, som är en av förskollärarna på den nya öppna förskolan.

Öppna förskolan är till för föräldrar som är hemma med sina små barn. I Akalla kommer de att ha öppet varje vardag. För att det inte ska bli för rörigt delar de upp dagarna för olika åldrar. Någon dag för barn upp till ett år, och någon dag för barn upp till 18 månader, och några dagar för barn upp till fem år.

– Många föräldrar i stadsdelen väljer att inte ha sina barn i förskolan, utan är hemma med dem. Då kan det vara bra att ha en öppen förskola att gå till om man vill träffa andra föräldrar och barn, säger Jessica Valverde.

Förutom plats för lek och samvaro finns det möjlighet att värma barnmat. Pedagogerna kommer att hålla i olika aktiviteter, till exempel en sångstund varje dag.

– Att vara på öppna förskolan är dels socialt för föräldrar och barn, men vi erbjuder också en pedagogisk miljö där vi samverkar med bland annat föräldrarådgivare, om man vill ha stöd i sin föräldraroll, säger Jessica Valverde.