Akalla gav namn till häst ur beridna högvakten

Parad på väg.
Parad på väg.
Akalla har gett namn till en häst ur beridna högvakten.
– Jag tänkte att en av kungens hästar måste bara heta Akalla, säger Anders Tegeström, chef på Husbybadet, som skickade in det vinnande namnförslaget.

I augusti lämnades sex hästar från Beridna högvakten över till tjänstgöring på Livgardet. En av hästarna fick namn av Stockholms stad.

I somras fick de anställda inom Stockholms stad lämna in namnförslag till hästen. Totalt fick juryn, som bestod av medarbetare på Visit Stockholm och stadsledningskontoret, in cirka 400 namnförslag.

Det namn som de fastnade för var Akalla, som skickades in av Husbybadets anläggningschef Anders Tegeström.

Motiveringen till namnvalet löd: ”att Akalla är en stadsdel i Stockholm som gör att vi påminns om vilken mångfald vi har i vår stad och att hela världen finns representerad här. Tunnelbanans ändstation är passande för en häst som ska orka hela vägen fram. Akalla är också lätt att använda i dagligt tal när hästen ska frammanas.”

– Kul att förorten kopplas ihop med slottet och beridna högvakten. Akalla är en jättefin häst, en fux, så namnet passar bra, säger Anders Tegeström, som fick vara med när hästen lämnades över.