Akalla ungdomsgård har stängt

Akalla ungdomsgård har stängt på grund av arbetsmiljöskäl.
– Det beror inte på ungdomarna utan det är personalen som behöver hitta bra rutiner, säger Susanne Tengberg på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Under tiden som gården är stängd satsar verksamheten på uteaktiviteter i stället.

Den första maj stängdes ungdomsverksamheten i Ungdomens Hus i Rinkeby eftersom arbetsmiljön inte kunde garanteras efter att en större grupp ungdomar kom in på ungdomsgården.

Personalen befarade att drogförsäljning skulle flytta in i lokalerna och när situationen inte kunde lösas tog enhetschef Stefan Lindström beslut om att stänga den öppna verksamheten.

Nu har även Akalla ungdomsgård stängt. Men det beror inte på ungdomarna utan om arbetsgruppens interna arbetsmiljö.

– Personalgruppen behöver hitta gemensamma och bra rutiner kring hur de jobbar, säger Susanne Tengberg, verksamhetsområdeschef för Socialtjänst- stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser.

Akalla ungdomsgård flyttar ut sin verksamhet under tiden som stadsdelsförvaltningen ser över medarbetarnas arbetsmiljö. Det blir uteaktiviteter och utflykter.

Husby ungdomsgård och Kista ungdomsgård håller öppet som vanligt.

Benjamin Dousa (M), vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, tycker att läget har blivit ohållbart i och med att två at stadsdelens ungdomsgårdar tvingats att stänga ner. Nu kräver Moderaterna en kriskommission för stadsdelens ungdomsgårdar.

– Läget är ohållbart och det kan inte få fortsätta så här. Politik handlar om ledarskap och det är därför Moderaterna nu går fram med kravet om en kriskommission. Då kan oberoende ögon titta på exempelvis rutiner och även komma med rekommendationer, säger Benjamin Dousa.