Så har Åkersberga växt fram

Åkersberga 1958.
Åkersberga 1958.
I förgrunden Berga gård. Långa byggnaden bakom t h är Bergaskolan, byggd 1948-1949.
I förgrunden Berga gård. Långa byggnaden bakom t h är Bergaskolan, byggd 1948-1949.
Brf Hammaren mellan Storängsvägen och Skolvägen stod klart 1955. Vykort  från 1950-talet
Brf Hammaren mellan Storängsvägen och Skolvägen stod klart 1955. Vykort från 1950-talet
Åkersberga nuförtiden.
Åkersberga nuförtiden.
På 60 år har Åkersberga vuxit dramatiskt till att bli ett större samhälle. Flygbilder från då och nu visar utvecklingen.

Sedan första september kan vem som helst ta del av historiska flygfoton från lantmäteriet – gratis. För den som exempelvis vill se hur grannskapet förändrats de senaste decennierna är bilderna en guldgruva.

Stort intresse för gratis flygbilder

– Det naturligtvis intressant. Vi är ju remissinstans för alla detaljplaner och är aktiva i planeringssammanhang. Har man såna bilder behöver man inte springa ut på fältet så mycket, säger Hans Rockberg, Österåkers hembygds- och fornminnesförening (ÖHF).

Även ÖHF har flygbilder

Redan i dag har föreningen ett antal flygbilder, berättar Leif Svensson, ansvarig för ÖHF:s fotoarkiv. Men Lantmäteriets bilder skiljer sig genom att de är tagna rakt uppifrån och täcker mycket stora ytor.

– Det är alltid intressant att se hur det har utvecklat sig och jämföra med hur det ser ut i dag, säger Leif Svensson.

På Lantmäteriets bild från 1958 framträder ett helt annat Åkersberga än dagens tättbebyggda samhälle.

Bergaskolan var nybygge

Då, för 60-år sedan, var inte ens Storängsvägen färdig. Man hade inte kommit längre än till flerfamiljshusen på Storängsvägen 13-15, som var i färd att byggas då. Det som numera är hotell The Public var kommunhus med bara tre år på nacken och Österåkers gymnasium – tidigare Bergaskolan hade invigts fem år tidigare, fast då med namnet Centralskolan.

Inte långt därifrån låg själva Berga gård som gett namn åt skolan och vars mark undan för undan bebyggdes.

– Gården låg i södra änden av det som blev Norrgårdvägen, ungefär där Circle K ligger och drevs till 1960, säger Hans Rockberg.

Skog och åker vid Norrgårdsvägen

Längs Skolvägen var bara västra sidan bebyggd – österut var det åkermark och det skulle dröja några år innan det byggdes även här.

Med ökad inflyttning byggdes även Hackstaskolan (1964) och på 1970-talet punkthusen och de böjda husen längs Norrgårdsvägen. Då byggdes även Åkersberga sjukhus, som senare blev nytt kommunhus och döptes om till Alceahuset.

Den som kikar noga på flygfotot från 1958 ser också att det bara fanns småhus i början på Bergavägen 1958. Tio år senare hade det byggts både punkthus och lägre flerfamiljshus här.

Mellan Storängsvägen och Skolvägen, där nuvarande Skeppet (1984) ligger, fanns ett långt radhus, Långa raden, med några bostäder och butiker.

– Det kallades även ”Liggande skyskrapan”, berättar Hans Rockberg.

Mittemot, bredvid lilla Bergaparken, låg länge Henning ”Åkar-Pelle” Petterssons villa och stall innan husen revs och så småningom ersattes av en bostadsrättsförening, brf Vikingagård.