Elever får mattehjälp via internet

ÖSTERÅKER Nu ska elever i Österåker kunna få hjälpa med matten via webben. Kommunen har tecknat avtal med ”Mattecoach på nätet” som innebär att elever ska kunna chatta med lärarstudenter och få stöd och vägledning med sina matteproblem. Mattecoach på nätet är ett samverkansprojekt mellan kommun, högskola och näringsliv och leds från KTH.

Avtalet ingår i Österåkers kommuns satsning på att skapa länets bästa skola.