Oro på Åkersbergaskola efter rektors avhopp

Röllingbyskolan, 1.Pia Eriksson,2.Erika Kjeller, 3.Anette Jederström
Lärarna Pia Eriksson, Erika Kjeller och Anette Jederström är oroliga för Röllingbyskolans framtid.
I veckan fick personalen på kommunala Röllingbyskolan i Åkersberga veta att rektorn hoppar av sitt uppdrag. Nu befarar man att skolan är på väg att läggas ned.
Därför tågade personalen till Alceahuset för att kräva svar av kommunens högsta politiska ledning.

– Vi behöver veta om det finns någon långsiktig plan för skolan, säger Pia Eriksson, lärare på Röllingbyskolan.

I en skrivelse begär personalen att kommunen lägger korten på bordet och talar om vad man vill med skolan den närmaste tiden – och om den ens finns kvar om 5–6 år.

2017 tog kommunen över krisande Prolympiaskolan på Hackstavägen och startade om den som Röllingbyskolan. Sedan dess upplever personalen att de vänt skolans nedåtgående spiral.

Tågade till kommunhuset

Men i veckan fick personalen en kalldusch när skolans rektor Anna Zaar berättade att hon slutar.

Det fick personalstyrkan – ett 20-tal anställda – att tåga till Alceahuset snett över gatan, för att söka upp kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Enligt personalen har skolan dålig ekonomi med vikande elevunderlag. Det kan leda till att ett par tjänster nu måste bort. Samtidigt upplever man att man blivit en ”buffertskola” för kommunen, dit elever som inte får plats på annat håll skickas – bland annat många elever som behöver extra hjälp.

– Vi känner inte att vi kan följa skollagen i framtiden och ge alla undervisning efter de förutsättningar de har, säger Pia Eriksson.

Oro för nedskärningar

Något som försvårar verksamheten är att skolan inte har sammanhängande årskurser F–9, utan saknat årskurserna 2-5. Till hösten ser det ut att bli ungefär detsamma, men med runt 40 färre elever än kommunen räknat med. Det i sin tur innebär mindre pengar till skolan.

Det finns inte förutsättningar att driva skolan på det sätt jag vill

Anna Zaar, rektor

Själv är avhoppade rektorn Anna Zaar försiktig i sin kritik:

– Det finns inte förutsättningar att driva skolan på det sätt jag vill och tror på. Därför har jag bett om en stadigvarande förflyttning.

Röllingbyskolan, Rektorn, Anna Zaar

Rektor Anna Zaar har valt att hoppa av sitt uppdrag: ”Det är en ihålig organisation”.

Vad händer nu?

– Vi får väl invänta politikernas svar, säger Anette Jederström, lärare på Röllingbyskolan.

Namninsamling mot nedskärningar

Efter rektorns avhopp har en namnsinsamling startats på nätet  – ”Undanta skolorna i Österåker från sparbeting!”. I dag fredag (14/6), efter fyra dagar, hade ett 90-tal personer skrivit på listan.

– Jag är orolig, säger Mikael Hjalmarsson, initiativtagare till namninsamlingen, som själv har barn på Röllingbyskolan.