Montessoriskola har rättat till sina brister

BOLLMORA När Skolinspektionen för drygt ett år sedan besökte Montessoriskolan Vintergatan påpekades en rad brister. Bland annat avseende studiero, särskilt stöd, bedömning, betygsättning och uppföljning av elevernas närvaro.

I september 2014 redovisade skolan ledning vad man gjort för att uppfylla kraven. Efter flera uppföljande intervjuer anser nu Skolinspektionen att problemen rättats till.