Åklagare utreder fällning av 80 pilträd

nyheter Fällningen av 80 pilträd vid Viksjövallen i fjol utreds nu av såväl länsstyrelsen som åklagaren.

Enligt en anmälan från en man i Järfälla har trädfällningen skett i strid med miljöbalken och utan samråd med länsstyrelsen. Anmälaren anser att det handlar om tjänstefel och slöseri med skattemedel.

På länsstyrelsen säger handläggaren Charlotta Linder att länsstyrelsen nu ska ta ställning till om träden skyddades av det generella biotopskyddet och om kommunen borde ha sökt tillstånd. Järfälla kommun har fram till 28 augusti att yttra sig.

Även åklagaren har tagit emot en anmälan.