Åklagare utreder förtal om tågstöld

Justitiekanslern har beslutat att inte utreda anmälan om tjänstefel mot den polisman som i ­media påstod att en städerska stulit och kraschat ett tåg på Saltsjöbanan.

Det gör däremot åklagaren för polisfrågor.

Vice chefsåklagare Kay Engfeldt vid riksenheten för polismål har inlett en förundersökning om förtal.

– Jag samlar nu in de artiklar och annat material som polismyndigheten har lämnat, men det är inte aktuellt att delge någon person misstanke om brott. Jag vill se vilka uppgifter som har publicerats i massmedia och vilka uppgifter polisen har lämnat, säger han.

Kay Engfeldt tror att utredningen kan ta mellan två och tre veckor.

Det var klockan 02.32 natten till den 15 januari i år som ett skenande tåg på Saltsjöbanan forcerade en stoppbock vid slutstationen och kraschade in i ett trevåningshus.

Till en början misstänktes en 22-årig städerska för stöld då både Arriva och SL, liksom polisen, påstod att hon olovligen kört tåg­et. Hon anhölls misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse men misstanken avskrevs senare. Ingen i huset skadades, men städerskan vårdades en tid på Karolinska universitetssjukhuset för allvarliga skador.

Både Arriva och SL tog senare tillbaka sina uttalanden om stöld.

När Polisens presstalesman gick ut i media och påstod att städerskan hade stulit tåget, gjorde han det i sin roll som talesman, enligt JK. Därmed innefattas han inte av meddelarfriheten och faller utanför JK:s rättighet att utreda. I stället lämnades anmälan om tjänstefel över till Rikspolisstyrelsens avdelning för interna utredningar.

Ännu är orsaken till olyckan oklar och den utreds av Arbetsmiljöverket och Haverikommissionen som ett arbetsmiljöbrott.

Fakta

Offentligt anställda får lämna ut hemligheter

En person som arbetar inom offentlig förvaltning har rätt att i viss utsträckning lämna sekretessbelagda uppgifter till massmedia.

Offentliganställda tjänstemän får lämna uppgifter belagda med sekretess, men inte handlingarna, till den som kan offentliggöra dem i media.

Uppgifter som lämnats till media får inte efterforskas.

Källa: Lagen.nu