Åklagare vill straffa hussar hårdare

Åklagaren yrkar på högre straff för de två män i Hägersten som nyligen dömdes till 50 dagsböter vardera för djurplågeri. Trots att deras gemensamma hund led av kraftig öroninflammation togs den inte till veterinär för vård.

Enligt Södertörns tingsrätt hade hunden så påtaglig öroninflammation att ägarna inte kunde missa detta. En av ägarna menade att han försökt att behandla hunden väl, den andre uppgav att han inte förstod vilket skick hunden var i.

Åklagaren Jakob Holmberg skriver i sitt överklagande till Svea hovrätt att gärningen bör bedömas som uppsåtligt brott, men även om rätten kommer fram till att det handlar om grov oaktsamhet är straffvärdet högre än det utdömda.