Aktion för fred och jämställdhet i Bagis

I Bagarmossen kommer man under dagen att uppmärksamma kvinnodagen med ett 8 mars manifest.
I Bagarmossen kommer man under dagen att uppmärksamma kvinnodagen med ett 8 mars manifest.
I flertalet orter i Sverige kommer kvinno-,freds- och miljörörelsen att uppmärksammas i dag, den 8 mars. En aktion tar plats på torget i Bagis.

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och det uppmärksammas inte minst i Bagarmossen. 8-mars manifestet kommer i dag att äga rum på flera orter i Sverige, varav en av dem är Bagis.

– Syftet är inte att upplysa, men det man aldrig gör längre är att hålla korta politiska tal när det inte är valtider. Det är för att få folk att stanna upp och reflektera, säger Pée Bergsten som sitter i arbetsgruppen för 8 mars manifestet i Bagarmossen.

Vid fyra olika tidpunkter under dagen från och med klockan ett kommer ett manifest att läsas upp vid tunnelbanan. Manifestet är inspirerat av kvinnorörelsen 1915 och representanter från freds, miljö och den antirasistiska feministiska rörelsen under ledning av regissören Stina Oscarsson har tagit fram ett mer dagsaktuellt nyskrivet manifest.

– Det kommer att läsas upp på lite olika sätt, bland annat med operasång, säger Pée Bergsten.