Aktionsgrupp vill behålla kafé

Sundbyberg ”Rör inte vårt kafé”, manar en ny aktionsgrupp som vill bevara gemenskapen som fanns på det gamla bibliotekets Café Helga på Järnvägsgatan.

Gruppen vill att fiket som öppnar nästa höst i det nya biblioteket i Signalfabriken ska modelleras efter Helga. Man befarar att atmosfären går förlorad den nya entreprenören hyr lokalen av en privat hyresvärd, inte av biblioteket.

Café Helga var en oas för många, säger en av initiativtagarna Thomas Schulin.