Daglig rörelse ska göra barnen i Huddinge smartare

Bland det första Gustav Sundh införde på Glömstaskolan i Huddinge är en bod med redskap att låna för att få en aktiv rast.
Bland det första Gustav Sundh införde på Glömstaskolan i Huddinge är en bod med redskap att låna för att få en aktiv rast.
Fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på skolresultaten. Men bara ett fåtal kommuner i länet satsar på daglig rörelse i skolan. I Huddinge har flera skolor infört extra aktiviteter.
Nu ser regeringen över hur rörelse ska få en tydligare plats i skolan så det blir lika för alla.

Fysisk aktivitet påverkar inte bara barns motorik och välmående, det kan också ha en positiv effekt på lärande och prestationer i skolan. Det visar flera studier.

”Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent. Se då till att röra på dig. Regelbunden träning har nämligen visat sig vara den bästa hjärngympan som finns”, skriver bland annat Anders Hansen, överläkare på Sophiahemmet i sin bok Hjärnstark.

Färre flickor rör på sig

Men bara var femte flicka och hälften av pojkarna i landet kommer upp i de rekommenderade 60 minuter fysisk aktivitet under dagen. Det visar en nationell studie som Centrum för idrottsforskning har gjort.

För att få barn och unga i rörelse har man i bland annat Finland och Danmark under många år jobbat med rörelse under varje skoldag, vilket utbildningsdepartementen där har satsat stora resurser på. Det kan handla om rörelsepauser under lektionstid, så kallade brainbreaks, eller organiserade lärarledda rastaktiviteter.

Fler idrottstimmar

I Sverige har vi inte kommit lika långt, även om det är på väg att hända saker. Med start i höst utökas idrottstimmarna för elever i högstadiet, och regeringskansliet bereder just nu ett ärende där man tittar på hur man kan få in mer rörelse under skoldagen. Tanken är att det ska bli likvärdigt för alla elever, oberoende skola.

Som det ser ut i dag är det bara ett fåtal kommuner i länet som redan har en övergripande satsning för rörelse i skolan, visar en rundfrågning som Mitt i har gjort.

Oftast handlar det i stället om egna initiativ på enskilda skolor.

Flera skolor i Huddinge

I Huddinge har kommunen inte tagit fram gemensamma mål för grundskolan om daglig fysisk aktivitet, men flera skolor har tagit egna initiativ till rörelse, bland annat Visättraskolan, Trångsundsskolan och Glömstaskolan.

Gustav Sundh fritidspedagog på Glömstaskolan i Huddinge kommun . Artikel om rörelse i skolan

Gustav Sundh, fritidspedagog på Glömstaskolan i Huddinge kommun. Foto: Stefan Källstigen 

På Glömstaskolan har Gustav Sundh, ansvarig rastpedagog och förstelärare, byggt upp en aktiv rastverksamhet för eleverna. Varje dag är han där en timme innan eleverna kommer för att rigga skolgården och skapa platser för aktiviteter. Det ska alltid finnas något att göra för alla elever.

Prisats för arbetet på Glömstaskolan

– Det handlar inte bara om att ta emot eleverna på skolgården och vara närvarande ute, utan här tänker vi till och har aktiviteter som både skapar lärande och lust till rörelse. Det gäller också att vara kreativ i nuet, att observera och fånga upp intresse och behov, säger Gustav Sundh, som har prisats nationellt för sitt arbete och nu är en efterfrågade föreläsare inom området.

Gustav Sundh fritidspedagog på Glömstaskolan i Huddinge kommun . Artikel om rörelse i skolan

Det finns massor med saker att låna under rasterna på Glömstaskolan. Foto: Stefan Källstigen

Men det finns också kommuner som ligger i framkant och har tagit ett bredare grepp. I Stockholm stad till exempel är samtliga 145 kommunala grundskolor involverade i projektet Spring i benen. Det är ett nätverk där skolorna delar med sig av aktiviteter så att andra skolor kan ta efter.

– Det är bra att det är ett övergripande projekt, att det inte hänger på en eldsjäl på en skola. Det ska vara lika för alla barn. Vi kan se att på två år har vi ökat den fysiska aktiviteten i skolan med 20 procent, säger grundskolechef Christer Oja, som drog igång projektet.

Vallentuna ett föredöme

Ett annat exempel är Vallentuna där skolorna sedan i höstas tillsammans med flera olika idrottsföreningar i kommunen jobbat med projektet Like – Lek, idrott, kultur ger energi. Här har eleverna i årskurs två och sju fått testa på flera olika sporter och kulturaktiviteter på skoltid utöver idrottslektionerna.

projektledare Marie Ivarsson. Rörelse projekt i Lovisedalsskolan.

Marie Ivarsson ser till att eleverna på Lovisedalsskolan får röra på sig.

– Förvaltningschefen som brinner för barn och rörelse bestämde att vi skulle göra en kommungemensam satsning så att inte bara elever på vissa skolor där man satsar på idrott och kultur får ta del. Det är också viktigt att det finns politiker som står bakom, och det har vi här, säger Marie Ivarsson, operativt ansvarig för projektet.

Även Riksidrottsförbundet är involverat i att hjälpa skolor att få in mer rörelse under skoltid. I Stockholmsdistriktet är det Nynäshamn och Upplands Väsby som hittills fått stöttning med att bland annat utbilda och inspirera skolpersonal att få in rörelse naturligt under skoldagen.

Fakta

Så arbetar kommunerna nära dig med rörelse under skoltid

BOTKYRKA

Inget övergripande arbete för rörelse i Botkyrkas skolor.

HANINGE

Haninge har en lektor i idrott och hälsa, Betaricé Gibbs, som föreläser för och håller i ett nystartat närverk med personal från alla skolor för att sprida goda exempel. Alla skolor har fått i uppdrag att fram en plan för att få in mer rörelse i verksamheten, helst en timme varje dag. Till exempel organiserade rastaktiviteter eller aktiva avbrott under lektionstid som ”brainbreaks” eller rörelsepauser, men skolorna har kommit olika långt.

HUDDINGE

Inget övergripande arbete.

NYNÄSHAMN

Alla skolor i kommunen ingår under 2019 i Riksidrottsförbundets projekt ”Rörelsesatsning i skolan”, och får på så sätt handledning och rådgivning i mer rörelse i skolan. Alla kommunala skolor ingår också i ett projekt att främja rörelse i utomhuspedagogiken.

STOCKHOLM

Samtliga 145 kommunala grundskolor är involverade i projektet Spring i benen – ett nätverk där skolorna delar med sig av aktiviteter så att andra skolor kan ta efter.

SÖDERTÄLJE

Alla kommunala skolor har organiserad rörelse utöver idrotten. Här finns bland annat något som kallas träna på arbetstid som är korta pass som kan användas för rörelseavbrott.

Källa: Enkät till kommunerna