Här är de aktuella byggena i Nacka

Det byggs för fullt i Nacka.
Det byggs för fullt i Nacka.
Kvarnholmsbron i färdigbyggt skick.
Kvarnholmsbron i färdigbyggt skick.
Nacka växer så att det knakar. Här listar vi några av byggprojekten som är aktuella i år. Redan i år kommer Nackaborna att kunna se hur tunnelbanan börjar växa fram.
– Vi kommer att börja med förberedande arbeten inför den stora byggstarten av tunnelbanan i början av 2019, säger Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör.

Nacka kommun är inne i en intensiv nybyggnadsperiod. Nya bostäder måste bli klara för inflyttning varje dag om Nacka ska nå målet med 20 000 nybyggda bostäder fram till 2030.

Förr året byggstartades 1700  bostäder i kommunen, 1100  blev inflyttningsklara. I år väntar man sig något  färre byggstarter än förra året, men samtidigt fler inflyttningsklara bostäder.

– Det kommer att ske mycket i Nacka stad i år och de närmaste åren. Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft. Till exempel i Sickla-Kyrkviken kommer det att byggas bostäder, säger Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun. Nacka stad

1.Nacka stad

På västra Sicklaön är det stora utbyggnadsprojektet i kommunen. Här ska 14000 bostäder och 10000 arbetsplatser växa fram i en stadsliknande miljö.

 Här kommer också tunnelbanan att skära genom Nacka och det är den som möjliggjort det omfattande stadsbygget. Tunnelbanebygget börjar på allvar nästa år. Men redan i år kommer Nackaborna kunna se att något är på gång.

– Man kommer att börja med förberedande arbeten inför den stora byggstarten som vi räknar med sker i början av 2019, säger Gunilla Glantz.

Visionsbild av Värmdövägen med tunnelbanenedgång.

2. Kvarnholmen

I stadsdelen Kvarnholmen finns byggnation i vitt skilda skeden.  När allt är klart kommer 3000 bostäder att finnas här, ett närcentrum och en skola för 700 elever. Just nu pågår försäljning i över 15 våningar höga Stockholm Lighthouse mitt på Kvarnholmen. Det är ett av de riktigt höga husen i Nacka.

Gunilla Glantz utesluter inte fler riktigt höga hus i framtidens Nacka.

– Vi har tittat på vilka platser som är lämpliga för höga hus.  Vi kan tänka oss att bygga upp till 30 våningar på vissa platser, säger hon.

I framtiden kommer Nacka att växa sig högre. Här Lighthouse, 15 våningar.

Hon betonar att det bara kommer att ske på speciellt utpekade platser som bedöms vara lämpliga.

3. Tollare

Flera platser där det kommer att fortsätta och börja byggas i år är i Tollare mot Lännerstasundet.

I centrala Nacka, mellan stadshuset och Nacka forum, börjar man i år bygga infrastruktur som vägar och VA inför ett nytt bostadsprojekt.

4. Nobelberget

Det finns också en detaljplan för Nobelberget som vunnit laga kraft. Denna möjliggör för byggnation av 550 bostäder.

Vikande bostadspriser och räntor som verkar vara på väg uppåt har enligt Gunilla Glantz inte skrämt byggherrar som verkar i kommunen. Det är få projekt som ställs in.

– Snarare bygger vi för att råda bot på bostadsbristen. Vi har haft ett företag som vi hade gett en markanvisning som har dragit sig ur. Det var ett mindre bolag som inte hade ekonomisk stabilitet. Det var ett av kvarteren mellan stadshuset och Nacka forum. Men det var ett projekt med 150 bostäder av de detaljplaner för 12 000 bostäder vi har igång.

Det är där gamla fabriker en gång låg som mycket av det det nya Nacka nu växer fram. Gunilla Glantz tycker att det märks i arkitekturen.

– Jag ser att arkitekturen ofta förhåller sig till vår gamla industihistoria med tegelbyggnader inspirerade av gamla vackra industribyggnader. En annan sak här i Nacka är att man tillvaratar naturen, till exempel framhävs vackra utsikter i många nybyggnationer, säger hon.