Akut behov av bostäder till flyktingar

154 nyanlända kommer till Värmdö i år.

För att de alla ska ha någonstans att ta vägen måste kommunen snabbt skaka fram 90 bostäder.

Arbetsförmedlingen räknar med att ungefär 17 personer per månad kommer att anvisas till Värmdö med start i april. Totalt beräknas 154 nyanlända anvisas till kommunen under året.

Alla behöver de någonstans att bo. Och det är bråttom.

Totalt räknar kommunens tjänstemän med att det kommer att behövas 90 bostäder i kommunen för att tillgodose behovet. Men med i snitt åtta års kötid för att få en hyreslägenhet i Värmdö kan det bli svårt med sådana bostäder.

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket kommer dessutom att anvisa personerna till Värmdö oavsett om kommunen har tillgång till bostäder eller inte. Nu har tjänstemännen skrivit ett förslag till politikerna i näringslivsnämnden att 7 april besluta om att kommunstyrelsen skyndsamt måste se till att bostäder finns.

Annars kan de nyanländ behöva inhysas i hotell eller liknande, något som, enligt förslaget, inte främjar de nyanlända.

Osäkra och tillfälliga boendelösningar kan nämligen ha en försvårande påverkan på möjligheten att integreras, komma in på arbetsmarknaden och få en egen försörjning. Det i sin tur kan även medföra ökade kostnader för försörjningsstöd, enligt förslaget.