Bro kan få akut brist på förskoleplatser

Bild: Most Photos/arkiv
Bild: Most Photos/arkiv
Antalet barn i åldrarna ett till fem år har ökat mer än väntat i Upplands-Bro. Och kurvan kommer sannolikt att fortsätta peka uppåt. Redan i dag används temporära lokaler för att möta behovet av förskoleplatser. Läget är som mest akut i Bro och Låssa.

Upplands-Bro kommun har kartlagt behovet av lokaler, så som skolor och lägenheter, fram till 2022. I dag publicerades rapporten. Det närmaste året spås en brist på förskoleplatser i Bro och Låssa.

Antalet barn har ökat mer än väntat

”Liksom i Bro har barnantalet i Kungsängen ökat i snabbare takt än vad befolkningsprognosen visat, i september 2017 har antalet redan överstigit det barnantalet som förväntades finnas i december”, står det skrivet i dokumentet.

I år beräknar kommunen att antalet barn i åldrarna ett till fem kommer vara 2127. Att jämföra med 2447 barn år 2022.

För att möta det kraftigt ökande behovet av förskoleplatser planerar kommunen följande satsningar:

 1. Bygga ut Blommans förskola i Bro med två avdelningar, från 80 till 120 platser.
 2. Bygga en ny förskola i östra Bro, Kockbacka.
 3. En ny förskola vid Ringvägen.
 4. En Ny förskola vid Lillsjö Badväg.
 5. Ny förskola Norrboda (Brunna park).
 6. Bygga två nya förskolor till det nya bostadsområdet Trädgårdsstaden.
 7. Bygga en ny förskola intill Tjustaskolan för att samlokalisera de två befintliga förskolorna.
 8. Renovera Röda villan så att den kan användas till dess.
 9. Bygga nya förskolor till det nya bostadsområdet Tegelhagen.
 10. Bygga ny förskola vid Tibbleängen.
 11. Bygga nya förskolor till det nya bostadsområdet Rankhus.
 12. Bygga nya förskolor i Brunnaområdet (f.d. Coop).
 13. Bygga nya förskolor till det nya bostadsområdet vid Örnäs

Källa: Upplands-Bro kommun