Akut platsbrist för vård av ungdomar

Det är akut brist på platser för ungdomar som behöver sluten vård.

– Vi har unga som far fruktansvärt illa, men när det inte finns lediga platser kan vi inte hjälpa dem, säger Lennart Gabrielsson (FP).

Förra veckan slog ordföranden i socialnämnden i Sollentuna, Lennart Gabrielsson (FP), larm om en akut brist på lediga platser hos Statens institutionsstyrelse, SiS. Det handlar om minderåriga som omhändertas av socialtjänsten, men inte stannar frivilligt på exempelvis jourhem eller i stödfamiljer.

Nyligen tvingades socialtjänsten i Sollentuna ställa två ungdomar i kö till en plats på ett SiS-boende på grund av att det var fullbelagt.

Båda personerna använder droger och behöver vård på en sluten institution för att bryta sina destruktiva beteenden, menar socialtjänsten.

– En kille har en tung drogproblematik men inga pengar, då är det klart att det blir kriminell verksamhet som finansierar det. För dem är öppenvård inte ett alternativ eftersom de bara åker därifrån. Kommunernas socialtjänster har dock inga befogenheter att hålla någon kvar mot sin vilja, det är det bara staten genom SiS som har.

– Jag har inga synpunkter på att staten har ensamt monopol på den verksamheten, så länge de kan tillhandahålla de platser som behövs, men det har varit så här i år ut och år in nu, det är rent bedrövligt, säger Lennart Gabrielsson.

Christer Pedersen, kommunikationsdirektör på SiS, säger att det är oerhört beklagligt att det är akut brist på lediga platser.

– Vi har vänt oss till alla våra ungdomsinstitutioner och har lycktas skrapa ihop cirka 20 nya platser på två veckor. Samtidigt handlar det inte bara om lokaler, vi behöver också personal med rätt kompetens.

Han delar dock inte Lennart Gabrielsson bild av att det har varit brist under en lång tid.

– Vi har ökat antalet platser varje år sedan 2011 och vi har inte haft den här extrema kösituationen tidigare. Beläggningsläget förändras snabbt och det är svårt att i förväg veta socialtjänstens exakta behov av platser. Men nu gör vi allt vi kan för att lösa det läge som har uppstått.

Det är rent bedrövligt.lennart Gabrielsson