ANNONS

Akut vaccinbrist stoppar vaccination av 5-åringar

Barnavårdcentralerna tvingas nu kontakta familjer som har tid för femårskontroll och skjuta upp besöken.
Barnavårdcentralerna tvingas nu kontakta familjer som har tid för femårskontroll och skjuta upp besöken.
Det är brist på 5-årsvaccin i länet. Barnavårdscentraler tvingas ringa eller skicka brev till familjer och skjuta fram vaccineringen på obestämd framtid.

– Situationen är extra­ordinär, säger Tobias Cassel på Sofi Pasteur som tillverkar vaccinet.
ANNONS

Ekens barnavårdscentral på Södermalm har precis skickat ut ett brev till alla föräldrar vars barn var kallade till femårskontroll. I brevet informeras om att det råder brist på vaccin och att de kallas på nytt när vaccin kommit in.

– Jättemånga barnavårdscentraler har brist. Vi ringer ju runt till varandra. Vi har fått lite stötvis, så vi prioriterar de äldre barnen, säger Annica Källström, BVC-sjuksköterska på Eken Södermalm.

Det har varit brist på vaccinet under hela våren.

Vid årsskiftet gjordes en nationell upphandling med Sanofi Pasteur som tillverkar vaccinet. Hela landet har drabbats av bristen.

Vaccinet som ges till femåringar ger skydd mot stelkramp, difteri, polio och kikhosta.

– Alla barn kommer att få vaccin och det spelar ingen roll om man får det när man är fem eller sex år. Det här är ett påfyllnadsvaccin och barnet har redan ett grundskydd sedan sitt första levnadsår som räcker länge, säger Helena Martin, barnhälsoöverläkare.

Tidigare fick barn sin andra vaccinering vid tio års ålder. Men eftersom man upptäckte att en del barn fick kikhosta började man vaccinera barn redan vid femårskontrollen.

– Det finns ingen anledning till oro nu. Men det är klart att det inte är bra om bristsituationen fortsätter. Det kan leda till att allmänheten blir tveksam inför vaccineringar, säger Helena Martin.

Anna Nergårdh är chefsöverläkare vid Stockholms läns landsting.

ANNONS

– Det här är naturligtvis inte bra. Alla barn kommer att vaccineras, men det är en förändring i rutiner både för föräldrar och vårdpersonal och det är inte bra, säger hon.

Landstinget får en ny leverenas i månadsskiftet juni/juli. Men den kommer inte att täcka behovet fullt ut.

– Situationen är extraordinär och det beror på flera omständigheter. Dels har vi en ökad global efterfrågan, främst från länder utanför Europa och det är ju positivt. Vaccin är en biologisk produkt med en lång produktionstid som kräver mycket planering. Dessutom råder det brist på kikhostekomponenten som finns i vaccinet, säger Tobias Cassel, presskontakt på Sofi Pasteur.

Företagets förhoppning är att årsbehovet ska vara täckt inom det här året.

– Vi är väldigt ledsna och vet att det skapar oro. Vi diskuterar med landstingen om att man ska ha någon form av säkerhetslager för att sådana här situationer inte ska uppstå igen, säger Tobias Cassel.