16 vuxna till akuten efter olyckor med elsparkcyklar – bara i år

Elsparkscyklar i Stockholm.
Olyckor med elsparkcyklar ökar kraftigt i Stockholm.
Förra året rapporterades inga skador på grund av elsparkcyklar.
I år har 15 elsparkcyklister och en cyklist, som blivit påkörd av en elspark, tvingats söka akutvård i Stockholm.

Den explosionsartade ökning av elsparkcyklar har inte bara lett till parkeringskaos utan också betydligt fler olyckor.

I Stockholms län har 15 elsparkcyklister och en cyklist som blivit påkörd av en elcyklist tvingats söka vård på akuten, uppger Jenny Eriksson på VTI, Väg och transportforskningsinstitutet, till Mitt i Stockholm.

De vanligaste olyckorna är någon form av huvudskador eller skador på knän, handleder och armbågar.

– Man tar emot sig när man ramlar. Det är en del benbrott och några hjärnskakningar.

”Jättestort mörkertal”

Mellan 2014 och 2018 är det totalt tre personer som skadats i olyckor med elsparkcyklar i Stockholm. Under 2018 rapporterades inga olyckor alls.

– Tittar man på olycksstatistiken ser man att det här har blivit populärt just i år. Det är en hajp, om den är här för att stanna eller inte får vi se, säger Jenny Eriksson, VTI.

Statistiken bygger på de olyckor som har lett till besök i akutsjukvården och rapporterats in den vägen.

– Det finns ett jättestort mörkertal.

Inte olagligt att köra full

Tidigare har det främst varit barn som råkar illa ut på sparkcyklarna. Men under 2019 är det inte en enda person under 18 år som har skadats i länet.

– Det har gått från att vara ett lekverktyg till transport för vuxna.

Många olyckor sker nattetid, fyra av olyckorna i år har inträffat mellan klockan 22 och klockan 04.

– Där kan man misstänka att det är personer som har druckit alkohol och tagit sparkcykeln. Men det är inte olagligt.

Den som dricker och kör elspark kan dömmas för vårdslöshet i trafiken, exempelvis om man orsakar en olycka och är onykter. Men att köra elspark och vara påverkad av alkohol är i sig inget brott.

– Inom forskningsfältet är det här något som diskuteras mycket. Men jag tror att vi i Sverige är långt ifrån att lagstifta om onykterhet och cyklar eller elsparkcyklar eftersom det rör sig om så pass få olyckor.

Sänk hastigheten och ha hjälm

Flera av personerna som varit med om olyckorna uppger att de tappat balansen när de har kört över ojämnheter på marken. Men än så länge är olyckorna så pass få att det inte går att dra några slutsatser om man behöver åtgärda infrastrukturen för att öka säkerheten.

För att minska risken för allvarliga skador är det bästa att ha skydd som hjälm, knäskydd och handledskydds. Och sänka hastigheten.

– Elsparkcyklarna kräver en viss balans. Ju högre hastighet man har ju mer slår man sig om man tappar balansen och faller, säger Jenny Eriksson.

Olyckorna ökar kraftigt i hela landet, hittills i år har 52 personer skadats i olyckor med elsparkcyklar, rapporterar Aftonbladet. Mellan 2014 och 2018 har totalt 21 personer skadats runt om i Sverige.