Akutvård får hård kritik efter dödsfall

Socialstyrelsen beskyller personalen vid S:t Görans sjukhus för passivitet i samband med ett dödsfall.

Två sjuksköterskor har tilldelats reprimander efter händelsen.

Det var vid 18-tiden på kvällen den 16 mars 2011 som patienten kom in på akuten vid Capio S:t Göran med ambulans efter att ha tagit en överdos. Patienten berättade för ambulanspersonalen vilka läkemedel han hade tagit samt i vilken omfattning.

Av journalerna framgår att man på akuten övervägde magpumpning. Men då hävdade patienten plötsligt att han inte tagit så mycket som han tidigare uppgett och höll fast vid detta.

Efter fem timmar med konstant övervakning ansåg läkarna på akuten att patienten visade så pass stabila tecken att han kunde läggas in över natten.

Han överfördes då till Stockholms läns akutmottagning för psykiatriska sjukdomar, som ligger precis intill. Mannen fick ett eget rum och lämnades med tillsyn var 15:e minut.

Allt var bra fram till klockan 04:55 på morgonen, det vill säga drygt 10 timmar efter att patienten kommit in på akuten.

När en undersköterska gick in för att kontrollera patienten klockan 05:11 var han livlös.

Läkare tillkallades och anlände cirka 6 minuter senare. Vid ankomsten fann läkaren övrig sjukvårdspersonal stillasittandes bredvid patienten.

När han frågade varför upplivningsförsök inte påbörjats svarade en sjuksköterska upprepande: ”han är död”.

I april 2011 anmälde en närstående dödsfallet till Socialstyrelsen. Senare anmälde också landstinget och Capio S:t Göran händelsen enligt Lex Maria. Deras utredning visar på en lång rad brister.

Socialstyrelsen är mycket kritisk och menar att personalen agerat för passivt både på akuten och psykakuten.

Av utredningarna som gjorts har inte heller framgått vad som hände med en påse med läkemedel som patienten hade med sig in på akuten. Det kan till och med vara så att patienten svalt dessa efter att ha blivit inlagd.

Socialstyrelsen är samtidigt nöjd med de strukturella åtgärder som vidtagits av Capio S:t Göran och landstinget.

En sjuksköterska har dessutom tilldelats en varning och ytterligare en har omplacerats efter händelsen.

– Det här är kritik som vi tar på största allvar. Vi har och kommer att vidta åtgärder för att det här inte ska hända igen, säger Måns Belfrage, chefläkare på Capio S:t Göran.

Det här är kritik vi tar på största allvar.måns belfrage, chefläkare på capio s:t göran