Alby bibliotek positiva till flytt

Alby bibliotek kan komma att flytta till nya och större lokaler. Botkyrkabyggen har erbjudit verksamheten en plats i sin nya satsning i det nerlagda parkeringshuset i centrum.

På biblioteket är man positiva till lösningen.

Botkyrkabyggen planerar att renovera upp det nedlagda parkeringshuset vid Alby tunnelbanestation för att fylla det med verksamheter. Genom satsningen vill man bidra till en positiv utveckling i centrumområdet och samtidigt öka tryggheten. Mitt i Botkyrka-Salem har tidigare berättar att man planerar att bygga ett växthus på den övre våningen där Albyborna ska kunna odla växter året runt. Nu kan även Alby bibliotek komma att flytta till huset, där Botkyrkabyggen erbjudit biblioteket nya större lokaler.

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till flytten som skulle ge större och centralare lokaler. I en skrivelse förklarar man att man har för avsikt att arbeta mot en lösning där biblioteket flyttar in i det nya huset.

– Vi har sagt ganska försiktigt att vi är positiva till det men tar inte ställning till något innan vi fått ritningar och prislapp. Vi är intresserade under förutsättningar att det är kostnadsneutralt och att vi inte behöver betala mer i hyra, säger Pernilla Hellman, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Hon poängterar att biblioteket läge i dag är mycket bra, men att större lokaler kommer att behövas när Alby växer. Flytten skulle bara bli några hundra meter men det nya centrala läget skulle kunna locka till fler spontanbesök. Alternativet är att stanna kvar på Albyvägen 6.

Om de skulle erbjuda en ny större lokal till samma hyra så skulle ni flytta?

– Ja, det skulle jag säga. Då är vi absolut positiva till det, säger Pernilla Hellman.

Målet är att byggnaden ska stå klar 2017/2018, och eftersom biblioteket redan hyr sina nuvarande lokaler av Botkyrkabyggen skulle flytten kunna ske rätt snart.

Jan-Erik Sandh, kundchef på Botkyrkabyggen, berättar att man planerar ett aktivt hus och för dialog med flera verksamheter om inflytt, bland annat Alby bibliotek. På frågan om hur Botkyrkabyggen ställer sig till bibliotekets hyreskrav svarar han;

– En förutsättning för att biblioteket ska kunna flytta över är att de har en likvärdig hyra, det har vi varit öppna med åt båda hållen. Vi har också planerat ytor och sådant så att det ska landa på ungefär samma hyra.

Men då låter det ändå positivt om ni kan erbjuda en likvärdig hyra?

– Målet har varit att kunna flytta över och ha en likvärdig hyra, ingenting är klart än men det är utgångsläget i våra diskussioner. Det är fortfarande på planerings- och diskussionsnivå men jag hoppas det kan komma längre sedan.

Botkyrkabyggen har för avsikt att erbjuda flera verksamheter lokaler i huset.Bolaget för samtal med olika verksamheter men har inte fattat några beslut, enligt Jan-Erik Sandh.

– Vi följer den tidsplan vi har och om några månader kan vi säga mer. Det bygger på att man har ganska klart för sig vilka verksamheter först sedan kan man börja bygga efteråt, säger han.