Alby får stadskvarter och 2 000 bostäder

Emre Ünlü och Muharrem Atak, 18, trivs bra i Alby. De tycker att området blir bättre hela tiden men skulle vilja ha mer att göra, som en spelhall och mer möjligheter till idrott.
Emre Ünlü och Muharrem Atak, 18, trivs bra i Alby. De tycker att området blir bättre hela tiden men skulle vilja ha mer att göra, som en spelhall och mer möjligheter till idrott.
Trottoarer, butiker i bottenvåningarna och nya gator. Politikerna vill göra framtidens Alby mer likt innerstaden än i dag.

– Men vi vill hålla fast vid de fina sidorna av Alby, säger Peter Nyberg (S).

Efter mängder av diskussioner är stadsbyggnadsidén om hur Alby ska se ut om 20–30 år klar. Det är en mer levande stadsdel som presenteras. Gator får trottoarer och bilparkeringar. I såväl befintliga som nybyggda hus finns butiker, restauranger och kaféer i lokaler utåt gatan. Bottenvåningar byggs om och företag, föreningar och förskolor flyttar in. Fasaderna ska få klarare färger. Gårdsgator byggs på flera håll.

– Vi vill inte ha stadsdelar där man bara bor eller jobbar. Vi vill att de ska ha ett bredare innehåll och på det viset blir stadsdelarna allt mer innerstadslika, säger Peter Nyberg (S), ordförande för samhällbyggnadsnämnden.

På gatorna ska kollektivtrafik, bilar och gående samsas. Gångtunnlar ska byggas bort. Men trafiken ska gå långsamt, på de gåendes villkor.

På Alby torg vill man flytta ner Albyvägen så att trafiken går över torget. Målet är ett levande torg med uteserveringar och torghandel. Övre torget vid T-banan ska också bli mer levande med stenläggning, långsam trafik och en basarbyggnad.

Alby är inte det enda miljonprogramsområdet som vill byta kostym. I Rinkeby har man bestämt sig för att bygga om Rinkeby allé på samma sätt. I Husby finns också idéer som liknar dem i Alby. Där har planerna fått kritik för att ta bort det som är bra med miljonprogrammen.

Trots planerna ska Alby inte bli en kopia på en storstadsstadsdel. Vid Alby strand planeras en stor vattenpark med bryggor ut i vattnet, och ett grönt promenadstråk ska leda från Albysjön upp till centrum. Stora områden fortsätter att vara bilfria.

– Det finns både utmaningar och möjligheter med miljonprogrammen. Vi vill hålla fast vid de fina sidorna av Alby, säger Peter Nyberg.

Många gillar visionen om levande gator med stort utbud av butiker och kaféer, men kommunala bolag och förvaltningar som tyckt till om stadsbyggnadsidén har också väckt frågor. Kommer det att finnas kunder nog för en butik som inte ligger i centrum? Går det att få in en tillräckligt stor förskola i botten av ett hyreshus? Enligt Peter Nyberg är det upp till byggföretagen att undersöka möjligheterna.

– Kommunen ska göra det möjligt att bygga för sådana verksamheter. Sedan får fastighetsägaren pröva marknaden, om det till exempel finns intresse för ett kafé.

Länsstyrelsen och Trafikverket ska nu tycka till om stadsbyggnadsidén. Sedan lämnas planerna över till kommunstyrelsen.

Fakta

Några av förslagen för Nya Alby

Albyvägen blir stadsgata och tas ner till gatunivå vid Alby torg. Centrum utvecklas.

2 000 bostäder byggs i lägenheter, radhus och småhus på bland annat Albyskolans tomt, Albyberget och vid kolonilotterna.

Promenadstråk och dagvattenstråk går från Alby centrum ner till Albysjön.

Gårdsgator byggs på flera håll.

Strandpark anläggs vid Albysjön med bryggor och strandpromenad.