Alby har en av landets bästa skolor

Carlos Conde Fernandez år 2015.
Övertygad. "Om en elev tycker att fysik är jätteintressant, men matte jättetråkigt, så måste matteläraren lära sig av fysikläraren. En lärare måste vara föreberedd och veta vilken resa de vill att eleven ska uppleva under en lektion" säger Carlos Conde.
Niornas slutbetyg i våras placerar Botkyrka i botten bland länets kommuner.

Kvarnhagsskolan i Alby har dock visat att det går att göra en raketresa uppåt.

– Men hur vi jobbar är kontroversiellt, säger rektorn Carlos Conde.

Visste du att en av landets bästa skolor ligger i Botkyrka? Sett till förutsättningarna, exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, var Kvarnhagsskolan i Alby landets tredje bästa skola i den senaste mätningen, som gjordes i slutet av 2014.

Nya siffror från Skolverket visar att Botkyrka ligger sist i länet när det gäller det faktiska betygsnittet. Men även här går det att se att Kvarnhagsskolan i Alby har lyft sig.

Annat var det för tre år sedan. Då låg betygen en bra bit under kommunsnittet, och rektorn Carlos Conde som haft i uppdrag att lyfta skolan funderade på att packa ihop.

– Jag delade ut betygen på examensdagen under högtidliga former. Vi hade ökat något, men hälften hade inte godkänt i alla ämnen, säger han.

När Carlos Conde fick kontakt med konsulten Leili Falsafi, psykolog och beteendevetare som forskar inom skolutveckling, hände något. Carlos berättar att de lovade varandra ett förändringsarbete som skulle pågå i minst tre år.

I dag ligger betygen en bit över kommunsnittet. Och förra våren hade nio av tio elever godkänt i alla ämnen.

Carlos Conde menar att skolans arbetssätt är kontroversiellt både bland lärare och rektorer i Botkyrka. Han berättar att fackförbunden, som tidningen sökt flera gånger utan framgång, varit kritiska.

– Det finns både de som slutat och gråtit. Men jag som rektor får stå till svars om det går dåligt, säger han.

Enligt Carlos Conde innebär de nya arbetssätten i korthet bland annat att det ska finnas en nedskriven syfteförklaring för varje lektion. Detta ska både elever och föräldrar kunna läsa sig till på nätet.

– Till exempel ”när ni kommer till en affär och de har 10 procents rabatt, då kommer ni att kunna räkna ut vad priset blir”, inte bara säga till eleverna att ”det är bra att kunna räkna procent”.

Han beskriver skolan som ”inkluderande” och hur elever som ofta fått gå i väg till specialpedagoger nu får vara kvar med resten av klassen. Läraren ska inför varje lektion ha förberett flera olika delmål med tillhörande uppgifter som stimulerar eleverna att jobba mot nästa nivå. Carlos Conde betonar uppföljningar för att hålla koll på vad eleverna lärt sig krävs.

– Står en elev still så måste delmålet brytas upp i mindre. Har en elev problem att nå ett delmål så måste delmålet brytas upp i mindre delmål, säger han.

Utbildningsnämndens ordförande Ebba Östlin (S) berömmer den resa Kvarnhagsskolan gjort. Samtidigt menar Ebba Östlin att det inte går att föra över en skolas arbetssätt rakt av till andra skolor, men att skolorna nästa år ska intensifiera arbetet för att lära sig av varandra.

– Skolorna ser olika ut. Och skolledningarna måste tro på det de gör, säger hon.

Ebba Östlin pekar trots bottenplaceringen på att snittet för kommunen stigit de senaste två åren.

– Vi är på rätt väg. Och skolorna i Botkyrka gör större skillnad än rikssnittet när det gäller betyget i förhållande till förutsättningarna, säger hon.

Ebba Östlin bekräftar bilden av konsulten Falsafis arbete som kontroversiell. Carlos Conde är dock övertygad om att Kvarnhagsskolan har hittat rätt.

– Kritikerna tycker att jag varit för styrande och att det innebär att det blir för mycket skrivande och administration. Det kräver att lärarna är på tå. Då är det lättare att säga att eleven är lat eller föräldrarna inte engagerade, säger han.

Fakta

Kvarnhagsskolans resa

2012 2015

Kvarnhagsskolan 177,7 223,5

Botkyrka totalt 203,1 212,2

Salem totalt 212,7 222,3

Länet 222,5 230,3