ANNONS

Alby naturreservat ska återfå sin lantliga glans

Kommunen vill att Alby ska bli mer mindre ”asfalt och vägbommar”.
Kommunen vill att Alby ska bli mer mindre ”asfalt och vägbommar”.
Nära 500 personer har lämnat förslag på hur Alby naturreservat ska bli mer attraktivt.

Några av idéerna, som att rusta beachvolleyplanen och discgolfbanan, hoppas kommunen kunna sätta i verket redan till sommaren.
ANNONS

Planerna för Alby naturreservat är omfattande och innefattar allt från att se över renoveringsbehovet av befintliga hus och bygga en ny maskinhall/personalbyggnad till att förbättra entréer, parkeringar, skyltning och att skapa ett enhetligt lantligt intryck.

Samtidigt fick Tyresöborna förra året möjlighet att skriva ned vad de skulle vilja se i området. Bland förslagen finns bland annat satsningar på discgolf, klättring, beachvolleyboll, separata båtbryggor, en bemannad parklek och en säkrare pulkabacke.

Flera Tyresöbor undrar också om inte den dåliga lukten från pumpstationen skulle kunna åtgärdas.

– De större satsningarna kommer förmodligen 2015, men redan i år har vi fått en mindre summa och då hoppas vi kunna genomföra något av det som Tyresöborna önskat sig, säger Carolina Fintling Rue, projektledare.

Finansieringen för de större åtgärderna ska politikerna ta ställning till i sommar.

Enligt en första beräkning väntas notan för åtgärder under 2015 sluta på 12 miljoner kronor.

Till exempel finns det ett förslag att byta ut viss asfalt mot landsväg med blommande vägrenar och en grässträng i mitten.

Belysningen ska få sekelskifteskaraktär, liksom utemöblerna till cafét.

– I dag gör Alby ett spretigt intryck med mycket asfalt och vägbommar. I framtiden vill vi att området ska ha en enhetlig lantlig prägel, säger Carolina Fintling Rue.

ANNONS

Andra viktiga utvecklingsområden är att göra det lättare att nå Alby till fots eller cykel. Ytterligare en nöt att knäcka är hur man skapar en lättillgänglig förbindelse till Tyresta naturreservat, där ett av alternativen är att bygga en bro vid Nyfors, ett annat att starta en färjelinje och ett tredje att rätt och slätt förstärka Sörmlandsleden.

Enligt Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnde, finns det en stor enighet bland politikerna om att det ska satsas i Alby. Frågan är bara på vad, när och hur mycket.

– Vi ska ha budgetförhandlingar i juni. Förmodligen blir det så att vi får sprida ut insatserna över flera år. Det finns många hål att fylla i kommunen, säger han.

ANNONS