Äldre får gräddfil till vården

Trollbäckens vårdcentral profilerar sig som äldrevårdcentral.
Trollbäckens vårdcentral profilerar sig som äldrevårdcentral.
Trollbäckens vårdcentral är en av 19 i länet som godkänts som så kallad äldrevårdcentral, ÄVC.

Därmed ska vårdcentralen profilera sig mot patienter som är över 75 år och multisjuka.

– På samma sätt som det finns mödra- och barnavårdscentraler är det viktigt att se till de specifika behov som finns hos en allt mer åldrande befolkning. En äldre person med många olika besvär behöver geriatrisk spetskompetens likaväl som ett barn behöver en pediatriker, säger äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) i ett pressmeddelande.

Enligt Annika Weiderling, chef för Trollbäckens vårdcentral, tillhör nära 1 000 av vårdcentralens 11 800 listade patienter målgruppen.

– Vi vill kunna ge dem extra service, säger hon.

Ett andra syfte med att införa äldrevårdcentraler är, enligt landtingets hälso- och sjukvårdsförvaltning, att de ska avlasta akutsjukhusen.

Tidigare har vårdcentralerna haft ett avtal med landstinget som gjort det ekonomiskt lönsamt med snabba och korta besök. Men nu ska ersättningssystemet ändras så att besöken får ta lite längre tid och patienten ska få hjälp med fler besvär vid ett och samma besök.

En äldrevårdcentral ska dessutom få en extra slant för listade patienter över 75 år.

– Men det är ännu inte klart hur mycket det blir, säger Annika Weiderling.