Äldre får köpa mat på nätet

Södermalm Nästa år ska äldre med hemtjänst erbjudas att få göra sina matinköp via internet.

Det beslutade majoriteten när stadsdelsförvaltningens verksamhetsplan 2014 klubbades.

Anledningen är att flera önskar göra det oftare än en gång i veckan som det är i dag.

Kommunala hemtjänsten Södertjänst får i uppdrag att köpa in läsplattor till de äldre som behöver.