Äldre fick fel medicin i tre dygn

ÖSTERÅKER Av misstag förväxlade vårdpersonal dosetterna till två patienter på ett äldreboende. Följden blev att patienterna fick varandras medicin under tre dygn. Det framgår av ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt kommunen, som lex Maria-anmält händelsen, berodde misstaget på stress.