Äldre fick ligga i sin egen avföring

Den mångåriga vårdaren lät brukaren ligga i avföring och urin i flera timmar.

Vårdaren har nu varit avstängd under utredning ända sedan 19 mars.

Vårdaren har varit anställd inom kommunens äldreomsorg i över tio år och har enligt Marzieh Etaati, avdelningschef för särkilt boende i Haninge, inte gjort sig skyldig till några stora missförhållanden tidigare.

Men den 19 mars rapporterade enhetschefen på äldreboendet om flera missförhållanden som drabbat flera brukare.

En sjuk brukare som inte kunde äta för egen maskin fick ingen hjälp att äta frukosten, och hade fått ligga i sin egen avföring och urin under natten ända fram till förmiddagen. Den avstängda vårdaren hade inte heller rapporterat till joursköterskan, som var på plats, att brukaren blivit dålig.

En annan brukare fick sitta med en blöt och smutsig tröja, efter att ha fått fel mat till frukost, utan att få den bytt. En tredje fick ingen träning i andningsmaskinen.

Allt skedde under en och samma morgon.

– Det är ovanligt att med sådana här grova fel. Men när det väl görs så ser vi väldigt allvarligt på det, och det är därför vi stänger av personen. Personen är ju inte oerfaren eller inkompetent, utan det är andra omständigheter som ligger bakom, säger Marzieh Etaati.

Personen har nu varit avstängd sedan 19 mars, vilket redan det är en ovanligt lång avstängningstid, enligt enheten för arbetsgivarfrågor.

– Bedömer vi att personen inte klarar av sina åtaganden kan vi naturligtvis inte sätta tillbaka personen på samma plats. Vi får hjälpa till med andra arbetsuppgifter eller så får vi gå skilda vägar. Vi kan inte utsätta våra brukare för sådana missförhållanden, säger Marzieh Etaati.

Fakta

Avstängningar

Haninge kommun kan stänga av anställda i som mest 30 dagar åt gången, enligt kollektivavtalet. Efter de 30 dagarna kan en avstängning förlängas.

Korta avstängningar på ett par dagar förekommer oftare, till exempel efter att en anställd uppträtt berusad, än längre avstängningar vilka är väldigt sällsynta.

Källa: Enheten för arbetsgivarfrågor i Haninge kommun