Äldre förgiftad av trycksår

NACKA En person på ett äldreboende som hade ett vändschema för att avlasta trycksår fick inte den hjälp som krävdes. Trycksåren förvärrades så mycket att personen måste vårdas på sjukhus för blodförgiftning.

Inspektionen för vård och omsorg anser att boendet har vidtagit tillräckliga åtgärder för att något liknande inte ska hända igen och avslutar sin utredning.