ANNONS

Äldre hölls fast av vårdpersonal

ANNONS

SOLNA Ett äldreboende i Solna har anmälts till Socialstyrelsen efter att missförhållanden kommit fram. Till grund för anmälan ligger en avvikelserapport, i vilken det framgår att en medarbetare skadat sina handleder efter att denne hållit fast en vårdtagare.

Enligt utredningen hålls äldre ofta fast när personalen ska byta inkontinensskydd eftersom de ofta gör stort motstånd. Arbetssättet är inte okej, och personalen ska i stället prata igenom hur de äldre ska bemötas och hur vårdens ska ges.