Äldre i bostadskö behöver inte flytta

HANINGE Äldrenämnden i Haninge har i en enkätundersökning undersökt hur de äldre i seniorbostadskön vill bo.

Det visar sig att de flesta inte ser bostadsrätt som ett alternativ och att merparten faktiskt inte är i behov av seniorboende inom ett år.