Många äldre känner sig ensamma i Danderyd

Många äldre bor ensamma i Vallentuna
Många äldre känner sig ensamma.
De allra flesta är nöjda med hemtjänsten i Danderyd – men många tycker att det ibland är jobbigt med ensamheten. Det visar den årliga enkäten från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät till alla äldre som omfattas av äldreomsorgen. I svaren från Danderyds äldre framgår det 70 procent bor ensamma och att 53 procent någon gång besväras av ensamhet. 40 procent känner sig ensamma då och då medan 13 procent ofta upplever att de är ensamma. Det är många fler kvinnor än män som känner sig ensamma.

Samma enkät tar även upp ångest och oroskänslor. Där framgår det att 44 procent har lätta eller svåra besvär. Även där upplever fler kvinnor av oro eller ångest, nästan dubbelt så många.

Bättre än föregående år

På frågan om hur nöjda äldre är med sin hemtjänst så svarar 90 procent att de är ganska eller mycket nöjda, vilket är fler än föregående år då 88 procent var mycket nöjda.

Däremot upplever fler att det är svårare att få tag på hemtjänstpersonalen vid behov än föregående år.

I Danderyd svarade 290 personer på enkäten, vilket motsvarar 56 procent av alla äldre som har äldreomsorg.