Många äldre känner sig ensamma i Täby

Många äldre bor ensamma i Vallentuna
Många äldre känner sig ensamma.
De allra flesta är nöjda med hemtjänsten i Täby – men många tycker att det ibland är jobbigt med ensamheten. Det visar den årliga enkäten från Socialstyrelsen.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till alla äldre som omfattas av äldreomsorgen. I svaren framgår det att 42 procent har lätta besvär av ångest, oro eller ängslan – 6 procent har svåra besvär.

I siffrorna framgår det också att 72 procent bor ensamma och att 40 procent besväras av ensamhet då och då. 11 procent uppger att de ofta besväras av sin ensamhet. Det är något fler kvinnor som känner sig mer ensamma.

Julmarknad på galoppen – nu med ännu mer mat

Bättre än tidigare år

Från föregående år har siffrorna minskat något vilket betyder att det skett en liten förbättring kring hur äldre upplever ensamhet.

På frågan om hur nöjda äldre är med sin hemtjänst så svarar 87 procent att de är ganska eller mycket nöjda, men det är mindre än föregående år då hela 91 procent var mycket nöjda. Samtidigt har några fler än förra året svarat att de är mycket missnöjda med hemtjänsten.

En femtedel av alla som svarade har få eller inga möjligheter att röra sig fritt inomhus, vilket är en förbättring från föregående år.

I Täby svarade 723 personer på enkäten, vilket motsvarar 64 procent av alla äldre som har äldreomsorg.

Reza vill åt semesterkänsla med sina tapas