Äldre kompenseras med biobiljetter

Tuula Riitta Rahi, färdtjänstresenär. Väntade i två timmar i kyla - fick biobiljetter.
Tuula Riitta Rahi, färdtjänstresenär. Väntade i två timmar i kyla - fick biobiljetter.
Tuula Riitta Rahi, färdtjänstresenär. "Jag tycker det är skandal"
Tuula Riitta Rahi, färdtjänstresenär. "Jag tycker det är skandal"
Förseningar inom färdtjänsten ökar.
Äldre kompenseras med biobiljetter.
– Jag tycker att det är skandal, jag kan inte använda biobiljetterna och även om jag kunde så kommer ju ingen taxi och hämtar mig, säger Tuula Riitta Rahi, färdtjänstresenär.

I två timmar fick Tuula Riitta Rahi vänta på färdtjänsten. När hon lämnade in klagomål kom ett brev på posten med två biobiljetter från Sverigetaxi.

– Jag tycker att det är skandal, jag kan inte använda biobiljetterna och även om jag kunde så kommer ju ingen taxi och hämtar mig.

Efter händelsen drabbades hon av en långvarig förkylning. Hon gav bort biljetterna till en vän. Hon berättar att färdtjänsten ofta är försenad med minst en halvtimme.

Jag tycker att det är skandal, jag kan inte använda biobiljetterna och även om jag kunde så kommer ju ingen taxi och hämtar mig.

Även Sven-Erik, från Kista, som egentligen heter något annat, men vill vara anonym i rädsla för att få mer problem med sin färdtjänsten, fick också han ett brev med biobiljetter efter att hört av sig med klagomål till Sverigetaxi.

– Vi som behöver färdtjänst är äldre och ibland sjuka och att tvingas vänta ibland över en timme kan orsaka stor besvär för vår hälsa, säger han.

Förseningarna ökar

Förseningar inom färdtjänsten blir allt fler. Det visar siffror från Stockholm läns landsting (SLL).  2015 var 6,3 procent av färdtjänstresorna försenade. Hittills i år har 11,5 % av färdtjänstresorna varit försenade.

I Stockholm har landstinget avtal med Sverigetaxi och TaxiKurir, som bedriver färdtjänst.

Anledningen till ökat antal förseningar beror dels på den svåra trafiksituationen i Stockholm med ombyggnationer och avstängda körfält. Dels på förarbrist, enligt Kenneth Svärd, AffärsområdesansvarigTrafikförvaltningen SLL, Färdtjänstverksamheten.

– Stockholm är stökigt trafikmässigt och förarbrist gör att vi har svårare att komma i tid och särskilt jobbiga är eftermiddagarna.

De har vidtagit åtgärder bland annat genom tekniska lösningar som att taxibolagen, i systemen kan se varandras bilar och lägga över resor på det andra bolaget om de inte har egna bilar lediga.

Mitt i har pratat med flera äldre som berättar om långa väntetider och förseningar. Flera har fått biobiljetter som kompensation när de lämnat in klagomål om förseningar till Sverigetaxi.

– I enskilda fall kan det säkert förekomma som ett typ av ideellt skadestånd, men inom landstinget finns inget krav och inget som står i avtalet som säger att man ska kompensera på det sättet, säger Kenneth Svärd,

Flera äldre är kritiska till den här typen av kompensation. Hur ser du på det?

–Jag kan inte kritisera leverantörens beslut. Det är väl ett sätt att visa goodwill. Det är svårt att säga vad som är rätt och fel där, säger Kenneth Svärd.

Stockholm läns landsting kompenserar resenärer via resegarantin, som innebär att resenärer efter att ha väntat på färdtjänst i över 20 minuter har rätt att ta en privat taxi och sedan få kostnaden för resan betald av landstinget.

Pernilla Oldmark, kommunikationsansvarig för Cabonline Group, där Sverigetaxi och TaxiKurir ingår, skriver i ett mejl så här om att äldre har kompenserats med biobiljetter: ”Om vi har gett biobiljetter så är det i ren välmening”.

Så mycket har förseningarna ökat

Andel försenade färdtjänstresor de senaste åren. Mellan 11 och 20 minuters försening ses som ”mindre försening”. Vid över 20 minuters försening träder resegarantin in.

Källa: SLL