Äldre låg med brutet ben

Nacka En äldre person med hemtjänst blev liggande hjälplös hemma med benbrott i augusti i fjol. Av hemtjänstbolagets lex Sarah-anmälan framgår att personalen hade talat med den äldre via porttelefon. Den äldre sa sig må bra. Senare uppdagades att personen hade brutit benet och inte fått hjälp.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att bolaget gjort vad som ska göras för att inget liknande ska hända igen och har avslutat ärendet. Den äldre hade sagt sig inte vilja ha tillsyn och hemtjänstbolaget hade inte fått några indikationer på att den äldre var otillräknelig.