Äldre och friidrott ska ge nytt liv åt mässan

Tureberg Det händer mycket i det gamla mäss­området i centrala Sollen­tuna. Den planerade tennis­akademin kommer att få sällskap av en tillfällig friidrottshall – och ett nytt äldreboende.

Friidrottshallen, som beräknas stå klar för användning före årsskiftet, är tänkt att fungera som en provisorisk hall i väntan på den nya anläggningen vid Sollentunavallen.

Dessutom planerar Skanska och företaget Silver Life ett nytt äldreboende på mässområdet.

Koncept är nytt och går ut på att knyta ihop hela kedjan från seniorboende till boende med vård och omsorg.