Äldre ska få gratis broddar

HANINGE Halkskador är ett hot mot de gamla och något som får pensionärer att stanna inomhus vintertid. Det menar Socialdemokraterna, vars förslag om fria broddar till Haninges pensionärer godtagits i äldrenämnden.

Från och med i vinter kan pensionärer hämta ut gratis broddar på träffpunkterna runtom i kommunen.