Äldre ska kunna bo ihop på hem

Salems kommun ska bygga ett nytt äldre­boende.

Samtidigt förbereder sig kommunen för en ny lag som ger äldre par rätt att bo tillsammans på hemmet.

Efter sommaren ska kommunstyrelsen i Salem besluta om ett nytt äldreboende. Samtidigt är en ny lag på gång som ska ge äldre par rätt att bo tillsammans. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft 1 november.

– När vi bygger räknar vi med att par ska kunna bo tillsammans. Socialförvaltningen har gjort en analys av intresset för detta och kommit fram att det behövs tre parboendelägenheter på det nya äldreboendet, säger Anders Öttenius, miljö- och samhällsbyggnadschef i Salems kommun.

I dag finns det inga sammanboende par i Salem. En rad svenska kommuner har dock redan en parboendegaranti, däribland Botkyrka och Huddinge. Men i Salem finns ännu ingen.

Det är inte bestämt var äldreboendet, som ska rymma 54 lägenheter, ska ligga. Kommunen föreslår två platser: Vitsippan som ligger i ett naturområde mellan Skyttorpsvägen och Prästbodavägen, och Söderby Park som i dag är en obebyggd tomt vid Söderby torgs allé. Kommunen har hållit samråd kring de föreslagna platserna och ska nu sammanställa allmänhetens synpunkter.

– Där finns synpunkter om att man inte ska förstöra den gröna lunga som Vitsippan är. När det gäller Söderby Park finns farhågor om att det ska bli problem med parkeringsplatser. Men vi har skissat så att det ska finnas tillräckligt med p-platser. Boendet ska inte ta platser från gatuutrymmet, berättar Öttenius.

Förra året köpte Salems kommun boendeplatser utanför kommunen för 6,9 miljoner kronor. Men det ska inte vara underskottet som ligger bakom planerna på ett nytt äldreboende.

– Vi följer befolkningsprognoserna och de äldre kommer att bli fler, säger Staffan Agesand, tillförordnad socialchef.

Fakta

Tre plan

Enligt planen blir det nya boendet 3 350 kvadratmeter stort och i tre våningar.

Kommunen räknar med att det behövs 27 nya platser fram till år 2015 och ytterligare 17 till 2018.